Zgoda na wysyłanie newsletterów

 

1.Niniejszym udzielają Państwo zgody E GLAMOUR PL SP Z O O (KRS: 0000370791, NIP: 8831841700, REGON: 021350962), z siedzibą Stanisława Leszczyńskiego 4/25, Wrocław, 50-078,  Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (dalej tylko „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“), przetwarzała następujące dane osobowe:

  • adres e-mail

2. Adres e-mail będzie przetwarzany w celu wprowadzenia do bazy danych na potrzeby wysyłania informacji handlowych. Przetwarzanie adresu e-mail jest konieczne do celów wysyłania informacji handlowych.

Imię i nazwisko będą przetwarzane w celu dostosowania sposobu zwracania się i wyboru treści informacji handlowej. Udostępnienie tych danych nie jest obowiązkowe.

3. Zgodę można kiedykolwiek odwołać, na przykład wysyłając list, e-mail lub klikając na link w informacji handlowej. Skutkiem odwołania zgody będzie wstrzymanie wysyłania informacji handlowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla niego przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające dane:

  • świadczeniodawca usług webhostingowych, spółka TLAP s.r.o., z siedzibą č.p. 19 391 43  Běleč, IČ [REGON]: 28094433
  • spółka PragueBest s.r.o., z siedzibą Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ [REGON]: 257 70 438
  •  
  • Ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

5. Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

  • zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
  • zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,
  • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,
  • do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
  • złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna się, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

 

 

Dostawa:
Płatność:
Certyfikat: