Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – rejestracja użytkownika

 

1.Niniejszym udzielają Państwo zgody E GLAMOUR PL SP Z O O (KRS: 0000370791, NIP: 8831841700, REGON: 021350962), z siedzibą Stanisława Leszczyńskiego 4/25, Wrocław, 50-078,  Organ rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (dalej tylko „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej tylko „Rozporządzenie“), przetwarzała następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres i adres do doręczeń
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • REGON, NIP
 • podobizna

2.Imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia można przetwarzać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, ich przetwarzanie jest konieczne w celu utworzenia profilu klienta.

3.Adres, adres do doręczeń, numer telefonu, nazwa firmy, REGON, NIP będą przetwarzane w celu uzupełnienia danych do wystawiania faktur.

Podobizna będzie przetwarzana w celu modyfikacji profilu użytkownika zgodnie z życzeniem klienta.

Informacja o profilu w sieci społecznościowej Facebook i w Google będzie przetwarzana w przypadku powiązania profili użytkowników w celu uzupełnienia danych rejestracyjnych.

4.Na powyższe przekazanie udzielają Państwo swojej jednoznacznej zgody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można kiedykolwiek odwołać wysyłając e-mail na info@e-glamour.pl lub kontaktując się pod numerem telefonu 74 632 08 45.

5.Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla niego przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające dane:

 • świadczeniodawca usług webhostingowych, spółka TLAP s.r.o., z siedzibą č.p. 19 391 43  Běleč, IČ [REGON]: 28094433
 • spółka PragueBest s.r.o., z siedzibą Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ [REGON]: 257 70 438
 • Ewentualnie inne Podmioty przetwarzające dane, z którymi Administrator ma zawartą umowę o przetwarzaniu danych.

6. Prosimy przyjąć do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:

 • kiedykolwiek odwołać zgodę wysyłając e-mail na info@e-glamour.pl lub kontaktując się pod numerem telefonu 74 632 08 45,
 • zażądać od nas informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy,
 • zażądać od nas dostępu do tych danych, zlecić ich aktualizację lub korektę, ewentualnie zażądać ograniczenia przetwarzania,
 • zażądać od nas usunięcia tych danych osobowych wysyłając e-mail na info@e-glamour.pl lub kontaktując się pod numerem telefonu 74 632 08 45 – Administrator dokona usunięcia, jeśli to usunięcie nie będzie niezgodne z przepisami prawnymi lub jego uprawnionymi interesami,
 • do przeniesienia danych oraz prawo do zażądania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • złożyć skargę do Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeśli uzna, że prawa podmiotu danych zgodnie z Rozporządzeniem zostały naruszone w następstwie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.

 

 

 

 

Dostawa:
Płatność:
Certyfikat: